PROJEKTAVIMAS TP


priimame užsakymus projektavimo darbams atlikti (kaina sutartinė):

* gaisrinės signalizacijos;
* apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo/įrašymo;
* elektroninių ryšių (telekomunikacijų).

Projektai atliekami vadovaujantis:
 STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738 Vilnius
 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2012 birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-186 (nuo 2012 liepos 5 d.) (Žin., 2012, Nr. 78-4085) redakcija;
 STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338
 Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167, 2014-01-03 įsakymas Nr. 1-2 (2014-01-06 TAR, dok. Nr. 45);
 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (Žin., 2011, Nr. 8-378);
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮT). Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);
 
 
   
 Apsvidija STG image.jpg 
 Teirautis >                                    .
e-pšt.: info@apsvidija.lt
Tel.: 8-37-331627
        8-686-37977
Spausdinti

Priešgaisrinė signalizacija


    
_spausti_cia.jpg  
Gaisro signalizacija gali būti prijungiama prie apsauginės signalizacijos ir valdoma ta pačia klaviatūra (butuose, namuose) arba montuojama su atskira priešgaisrine centrale (admin. pastatuose, sandėliuose). Priešgaisrinės centralės yra mišraus tipo (M), konvencinės (K) ir adresinės (A). Naudojamos priešgaisrinės sistemos tipas parenkamas pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. "  Priešgaisriniai jutikliai yra dviejų tipų: dūminiai ir temperatūriniai. Dūminiai jutikliai reaguoja į matomus dūmus, temperatūriniai – į fiksuotą aukštą temperatūrą arba į staigų jos pokytį.  Be įprastinių jutiklių taip pat yra montuojami  pavojaus mygtukai bei atskiros priešgaisrinės sirenos

   
Informacija užsakymui:
telf: 8-686-15747
8-37-331627
 
Spausdinti

SIGNALINE deklaracijos

Sekmadienis 10 birželio 2018 - 10:50:34

SIGNLINE parametrai

Penktadienis 08 birželio 2018 - 20:34:06

SIGNALINE instaliavimo instrukcija

Penktadienis 08 birželio 2018 - 19:35:10

© 2006 - 2017 UAB “APSVIDIJA” . Visos teisės saugomos info@apsvidija.lt