PROJEKTAVIMAS TP


priimame užsakymus projektavimo darbams atlikti (kaina sutartinė):

* gaisrinės signalizacijos;
* apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo/įrašymo;
* elektroninių ryšių (telekomunikacijų).

Projektai atliekami vadovaujantis:
 STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738 Vilnius
 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2012 birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-186 (nuo 2012 liepos 5 d.) (Žin., 2012, Nr. 78-4085) redakcija;
 STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338
 Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167, 2014-01-03 įsakymas Nr. 1-2 (2014-01-06 TAR, dok. Nr. 45);
 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (Žin., 2011, Nr. 8-378);
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮT). Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);
 
 
   
 Apsvidija STG image.jpg 
 Teirautis >                                    .
e-pšt.: info@apsvidija.lt
Tel.: 8-37-331627
        8-686-37977
Spausdinti

© 2006 - 2017 UAB “APSVIDIJA” . Visos teisės saugomos info@apsvidija.lt