Projektavimas, instaliavimas


UAB "APSVIDIJA" atestato Nr.4792

Projektuojame (ir instaliuojame) visų paskirčių statiniams, projekto dalis:
 
Apsauginės signalizacijos;
Gaisrinės signalizacijos;
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 
 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos statybos taisyklėmis ir normomis
Saugumo technikos taisyklėmis
Priešgaisrinės saugos reikalavimais
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2012 birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-186 (nuo 2012 liepos 5 d.) (Žin., 2012, Nr. 78-4085) redakcija;
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338
Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167, 2014-01-03 įsakymas Nr. 1-2 (2014-01-06 TAR, dok. Nr. 45);
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (Žin., 2011, Nr. 8-378);
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮT). Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);
ST 1342061420.01:2007 Projektavimo darbų organizavimas. UAB „Apsvidija“, Kaunas, 2007m.
ST 1342061420,02:2007 Statinių inžinierinių sistemų (Apsaugos ir gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, kompiuterinių tinklų, automatikos ir elektros) įrengimo darbai. UAB „Apsvidija“, Kaunas, 2007m.
Informacinių technologijų įrangos potencialai ir įžeminimas – EN50310
Struktūrizuotų kabelinių sistemų projektavimas – EN50173
Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas patalpų viduje – EN50174-2
Elektromagnetinis suderinimas – EN50081, EN50082
Specifikacijos ir kokybės užtikrinimas – EN50174-1
Gamintojo parengtomis Techninio eksploatavimo instrukcijomis.
 
  
 
lasas.png  Teirautis:  projektas@apsvidija.lt 
 
Spausdinti

© 2006 - 20017 UAB “APSVIDIJA” . Visos teisės saugomos info@apsvidija.lt